Diễn Đàn Phan Ri Club Online
Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều
  Đăng nhập hoặcđăng kýđể tham gia thảo luận trên diễn đàn
  You are not connected. Please login or register


  Bài viết : [ Hướng Dẫn Code ] Làm Thanh Leve Cho Thành Viên


  Bài viết thứ :1
  Đăng vào:on Tue Jul 31, 2018 2:40 pm
  Admin

  Phanriclub

  Phanriclub

  Phanriclub
  Cách Làm:


  Bước 1: Vào Viewtopic_body Tìm ( Chú Ý Đoạn Nằm Trên Cùng Viewtopic_body ) :


  Code:
  //]]>
  Thay Code Vừa Tìm Bằng Code Sau:


   
  Code:
   var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
    function level(Posts,Coins,Thanked,From){
    var o=(From);
    var d=(Posts*10+Coins*5);
    var a=(Posts*3/2);
    var v=(Coins*3/2);
    var p=(Thanked*4);
    var e=(d/1500);
    var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
    var k=Math.floor(e+parseInt(1));
    if(k<2){(k="Chẳng Dùng Gì Sao Mà Cộng")};
    if(k<3){(k="Thêm Cái Giáp Cho Đẹp Xíu")};
    if(k<4){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k0410.png'> Búa Gỗ +100 ATK")};
    if(k<5){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k0510.png'> Rừu Bổ Củi +150 ATK")};
    if(k<6){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k0610.png'> Côn Điện +200 ATK")};
    if(k<7){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k0710.png'> Dao Bầu +250 ATK")};
    if(k<8){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k0810.png'> Rừu Ngọc +300 ATK")};
    if(k<9){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k0910.png'> Kiếm Sắt +350 ATK")};
    if(k<10){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1010.png'> Kiếm Bạc +400 ATK")};
    if(k<11){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1110.png'> Kiếm Vàng +450 ATK")};
    if(k<12){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1210.png'> Kiếm Khí +500 ATK")};
    if(k<13){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1310.png'> Kiếm Hải Tặc +550 ATK")};
    if(k<14){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1410.png'> Kiếm Hero +600 ATK")};
    if(k<15){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1510.png'> Kiếm Lửa +650 ATK")};
    if(k<16){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1610.png'> Kiếm Sát Thủ +700 ATK")};
    if(k<17){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1710.png'> Kiếm Royal +750 ATK")};
    if(k<18){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1810.png'> Kiếm Lửa Xanh +800 ATK")};
    if(k<19){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k1910.png'> Đao Đồng +800 ATK")};
    if(k<20){(k="<img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/k2010.png'> Đao Bạc +800 ATK")};
    if(20<k){(k="<img src='http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/daulau12.gif'> Huyền Thoại +900 ATK")&&(f="21")};
    var g=Math.floor(e+parseInt(1));
    if(g<2){(g="1 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_111.png'>")};
    if(g<3){(g="2 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_210.png'>")};
    if(g<4){(g="3 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_310.png'>")};
    if(g<5){(g="4 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_410.png'>")};
    if(g<6){(g="5 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_510.png'>")};
    if(g<7){(g="6 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_610.png'>")}; 
    if(g<8){(g="7 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_710.png'>]")};
    if(g<9){(g="8 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_810.png'>]")};
    if(g<10){(g="9 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_910.png'>]")};
    if(g<11){(g="10 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1010.png'>]")};
    if(g<12){(g="11 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1110.png'>]")};
    if(g<13){(g="12 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1211.png'>]")};
    if(g<14){(g="13 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1310.png'>]")};
    if(g<15){(g="14 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1410.png'>]")};
    if(g<16){(g="15 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1510.png'>]")};
    if(g<17){(g="16 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1610.png'>]")};
    if(g<18){(g="17 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1710.png'>]")};
    if(g<19){(g="18 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1810.png'>]")};
    if(g<20){(g="19 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_1910.png'>]")};
    if(g<21){(g="20 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2010.png'>]")};
    if(g<22){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2110.png'>]")};
    if(g<23){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2210.png'>]")};
    if(g<24){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2310.png'>]")};
    if(g<25){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2410.png'>]")};
    if(g<26){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2510.png'>]")};
    if(g<27){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2610.png'>]")};
    if(g<28){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2710.png'>]")};
    if(g<29){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2810.png'>]")};
    if(g<30){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_2910.png'>]")};
    if(g<31){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3010.png'>]")};
    if(g<32){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3110.png'>]")};
    if(g<33){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3210.png'>]")};
    if(g<34){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3310.png'>]")};
    if(g<35){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3410.png'>]")};
    if(g<36){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3510.png'>]")};
    if(g<37){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3610.png'>]")};
    if(g<38){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3710.png'>]")};
    if(g<39){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3810.png'>]")};
    if(g<40){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_3910.png'>]")};
    if(g<41){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4010.png'>]")};
    if(g<42){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4110.png'>]")};
    if(g<43){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4210.png'>]")};
    if(g<44){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4310.png'>]")};
    if(g<45){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4410.png'>]")};
    if(g<46){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4510.png'>]")};
    if(g<47){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4610.png'>]")};
    if(g<48){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4710.png'>]")};
    if(g<49){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4810.png'>]")};
    if(g<50){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_4910.png'>]")};
    if(g<51){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5010.png'>]")};
    if(g<52){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5110.png'>]")};
    if(g<50){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5210.png'>]")};
    if(g<54){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5310.png'>]")};
    if(g<55){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5410.png'>]")};
    if(g<56){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5510.png'>]")};
    if(g<57){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5610.png'>]")};
    if(g<58){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5710.png'>]")};
    if(g<59){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5810.png'>]")};
    if(g<60){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_5910.png'>]")};
    if(60<g){(g="21 <img src='http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/lv_6010.png'>]")&&(f="99")};
  var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
    var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
    var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
    document.write('<fieldset style="width: 145px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;">
    <legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="thandavlv '+g+' "><b><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/22/61/18/lv10.png">'+g+'</b></span></font></legend>
  <b><font color=orange> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset></div><a class="DAV'+o+''+g+'" style="height: 150px;float:left;width:150px"><span class="tooltip"><p class="DAV'+o+''+g+'" style="height: 150px;float:left;width:150px" > </p><p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/126.gif"> Phòng Thủ: '+a+' </p> <p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/inv_sw10.png"> Sức Mạnh: '+v+' </p> <p><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/cung_l18.png"> Phép Thuật: '+p+' </p><hr><p> Bạn Đang Dùng Vũ Khí</p> <p> '+k+' </p> <hr>  </span> <a>')};
  //]]>  Bước 2: Chèn Code Sau Vào Vị Trí Cần Hiển Thị Trong Viewtopic_body:  Code:
  [size=13][size=13]<span class="smallfont">
  <fieldset style="border: 1px dashed rgb(250, 2, 2); padding: 0px; width: 160px;">
  <br /><script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
  </fieldset>
  </span>[/size][/size]
  [size=13]
  [/size]  Bước 3: Chèn Code Sau Vào Cuối overall_footer_begin:


  Code:
  [size=13][size=13]<style type="text/css">
  .DAVAngel21  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/21_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel20  {
  background: transparent url(http://www.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/20_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel19  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/19_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel18  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/18_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel17  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/17_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel16 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/16_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel15  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/15_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel14  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/14_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel13  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/13_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel12 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/12_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel11 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/11_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel10 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/10_zps10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel9 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/9_zps210.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel8 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/8_zps010.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel7 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/7_zpse10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel6 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/6_zps810.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel5 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/5_zps410.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel4 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/4_zps310.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel3 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/3_zps210.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel2 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/2_zps510.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVAngel1 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/1_zpsf10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
    
  .DAVCentaur21  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/21_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur20  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/20_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur19  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/19_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur18  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/18_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur17 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/17_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur16  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/16_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur15  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/15_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }  
  .DAVCentaur14  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/14_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur13 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/13_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur12 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/12_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur11 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/11_zps14.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }  
  .DAVCentaur10 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/10_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur9 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/9_zps910.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur8 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/8_zpse10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur7 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/7_zpsa10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur6 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/6_zps711.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur5 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/5_zps311.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur4 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/4_zpsc11.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur3 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/3_zps711.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur2 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/2_zps011.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVCentaur1 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/1_zps311.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
    

  .DAVButterflyBlue21  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/21_zps17.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue20  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/20_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue19  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/19_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue18  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/18_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue17  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/17_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue16 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/16_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue15  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/15_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue14  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/14_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue13  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/13_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue12 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/12_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue11 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/11_zps15.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue10 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/10_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue9 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/9_zps911.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue8 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/8_zps911.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue7 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/7_zpsb10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue6 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/6_zps411.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue5 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/5_zpse11.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue4 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/4_zps512.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue3 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/3_zps011.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue2 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/2_zps611.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyBlue1 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/1_zps211.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
    
    
  .DAVButterflyYellow21  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/21_zps18.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow20  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/20_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow19  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/19_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow18  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/18_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow17  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/17_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow16 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/16_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow15  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/15_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow14  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/14_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow13  {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/13_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow12 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/12_zps17.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow11 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/11_zps16.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow10 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/10_zps17.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow9 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/9_zps811.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow8 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/8_zps410.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow7 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/7_zpsd10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow6 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/6_zps812.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow5 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/5_zpsc11.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow4 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/4_zps513.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow3 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/3_zps212.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow2 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/2_zps911.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAVButterflyYellow1 {
  background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/1_zpsd11.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }


  .DAV11{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV12{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV13{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV14{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV15{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV16{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV17{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV18{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tvkl10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV19{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV110{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV111{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV112{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV113{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV114{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV115{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV116{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV117{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV118 {background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV119{background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
  .DAV121 {background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/tek50f10.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
  }
                    /*tooltip*/
  .tooltip span {
  background: white;
  border: 0;
  border-top: 1px solid #ACA1A1;
  border-right: 1px solid #ACA1A1;
  width: 10px;
  height: 10px;
  margin-left: 15px;
  margin-top: -30px;
  display: block;
  position: absolute;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);
  -webkit-box-shadow: inset -1px 1px 0 white;
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #fff;
  -o-box-shadow: inset 0 1px 0 #fff;
  box-shadow: inset 0 1px 0 white;
  display /*\**/: none9;
  }
  div > .tooltip, li > .tooltip, a > .tooltip, span > .tooltip {
  opacity: 0;
  margin-top: -10px;
  visibility: hidden;
  margin-left: -65px;
  -webkit-transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
  -webkit-transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;
  -moz-transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
  -moz-transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
  -moz-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;
  -o-transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
  -o-transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
  -o-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;
  transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
  transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
  transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in;}
  div:hover > .tooltip, li:hover > .tooltip, a:hover > .tooltip, span:hover > .tooltip,a .tooltip:hover, span .tooltip:hover, li .tooltip:hover, div .tooltip:hover {
                  width: auto;opacity: 1;visibility: visible;overflow: visible;margin-top: 30px;display: inline;margin-left: -10px;-webkit-transition-property:opacity, margin-top, visibility, margin-left;-webkit-transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;-moz-transition-property:opacity, margin-top, visibility, margin-left;-moz-transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;  -moz-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;-o-transition-property:opacity, margin-top, margin-left;-o-transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.3s;  -o-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;transition-property:opacity, margin-top, visibility, margin-left;transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.5s;  transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;}
                  
    
              .tooltip {
  background: white;
  background: -moz-linear-gradient(top, white 0%, white 100%);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#FEFFFD), color-stop(100%,white));
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#DBFFD0', endColorstr='#DBFFD0',GradientType=0 );
  color: #04AF15;
  border: 1px solid #A09797;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -o-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  padding: 10px;
  margin-left: -40px;
  position: absolute;
  font-family: Arial;
  font-size: 12px;
  text-decoration: none;
  font-style: normal;
  color: #777;
  text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.75);
  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 white;
  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 #fff;
  -o-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 #fff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 white;
  z-index: 10;
  } </style>[/size][/size]
  [size=13]
  [/size]
  Bước 4: Vào Acp >> Quản lý người dùng & Quản lý nhóm >> Quản lý người dùng >> Profiles

  Tạo Thêm 1 fields

  Type : A list
  Name: Chủng Tộc
  Necessarily filled ?: có
  Display : Lý lịch + Messages
  Who can modify the profile field value ? Member himself
  Display this field for users that are at least : Guests

  Kéo Xuống Chút Xíu Sẽ Thấy A list
  Ở Phần Actions Tạo Thêm 4 Cái Label

  Trong Đó Tên 4 Cái Label Lần Lượt Là:
  ButterflyBlue
  ButterflyYellow
  Centaur
  Angel


  Trong Đó Có 1 Dòng Ghi Là Default value Thì Bạn Chọn 1 Chủng Tộc Làm Mặc Định Khi Đăng Ký

  Tiếp Theo Vào Acp >> Quản lý người dùng & Quản lý nhóm >> Quản lý người dùng >> Profiles
  Chỉnh Sắp Xếp Theo Đúng Thứ Tự:

  1/Posts ( Tổng Số Bài Gửi )
  2/Points ( Điểm )
  3/Reputation ( Like Hoặc Thanked)
  4/Chủng Tộc

  Khi Sắp Xếp Xong
  Vào Lý lịch Kích Hoạt Chủng Tộc.
  Cách Khác: 

  Code:

  link forum bạn/profile?mode=editprofile

  Ví Dụ Như:

  Code:

  http://phanriclub.forum-viet.com/profile?mode=editprofile  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Sosblog